KONU BAŞLIKLARI

Artvin ilinin sahip olduğu zengin Bitki çeşitliliğinin biyoteknoloji alanında kullanım olanaklarının ortaya koymak

Farklı ülkelerden biliminsanlarını biraraya toplayıp, bilgi akışını sağlamak,

Biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğinde hangi yöntemlerin kullanılabileceğini ortaya koymak,

Biyoteknoloji alanında kullanıma konu olabilecek endemik ya da endemik olmayan nadir bitkilerin biyoteknolojik yöntemler ile çoğaltılması,

Bitki doku kültürü çalışmalarında son gelişmelerin ortaya konulması,

Bitkilere gen aktarımı,

Botanik bahçelerinin bitki korumadaki öneminin ortaya konması ve Artvin ilinde uluslarası standartlarda botanik bahçelerinin kurulum imkanlarının tartışılması

Kullanılan yöntemlerin belirlenmesi,

Ülkemizin en zengin bitkisel tür çeşitliliğine sahip illerinden birisi olan Artvin ilinde Genbank kurulumu olanaklarının tartışılması,

Etkili çalışma yöntemleri ve analiz yapabilme yeteneğinin geliştirilmesi

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Önemi ve kullanabilirliği Artvin ilinin bu konudaki potansiyalinin ortaya konması.