POSTER SUNUMLARI

ÖZET YAZIM KURALI

Sayfa boyutu A4 seçilmelidir. Sağ - Sol Boşluk: 2 cm; Üst - Alt Boşluk: 2 cm verilmelidir. Makale adının sadece baş harfleri büyük; yazar adlarının ve soyadlarının ilk harfleri büyük olmalı ve “Times New Roman”, 12 punto olarak yazılmalıdır. Yazar adının altına “Times New Roman” yazı karakterinde 10 punto olarak adres yazılmalı ve adres yazarın soyadının üst köşesine gelecek şekilde numaralandırılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmeli, elektronik posta adresi, adresin altına eklenmelidir. Özet metni İngilizce hazırlanmalıdır. Özet yazı karakteri “Times New Roman” 10 punto, tek aralık olmalı ve özet 250 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler; alfabe sırasına göre yazılmalı ve en fazla 5 kelime olmalıdır.


Word dosyanızı isimlendirmeyi aşağıdaki şekilde yapıp daha sonra sisteme yükleyiniz:

Sunumu yapacak kişinin Adı Soyadı